Kainos ir buhalterinės vertės santykis

Santykis, kuriuo nurodoma, kiek investuotojas moka už vieną turto litą, kurį jis teoriškai gautų, jei būtų likviduojama įmonė.

Apskaičiuojamas kaip akcijos rinkos kainos ir buhalterinės akcijos vertės santykis.