Akcininkas

Fizinis ar juridinis asmuo, valstybė ar savivaldybė, kuri įstatymų nustatyta tvarka turi įsigijusi bent vieną akcinės bendrovės akciją.

Valstybei ar savivaldybei akcinėje bendrovėje atstovauja valstybės ar savivaldybės institucija.

Pagal akcijų tipus akcininkai skirstomi į:

  • Įprastų akcijų savininkai
  • Priviligijuotų akcijų sąvininkai


Pagal akcijų kiekį akcininkai skirstomi į:

  • Vienintelis akcininkas (turi 100 % bendrovės akcijų),
  • Stambus akcininkas (mažoritarinis akcininkas) – akcininkas turintis kontrolinį akcijų paketą, dėl savo akcijų kiekio gali ženkliai įtakoti akcininkų susirinkimo sprendimus, į stebėtojų taryba ar bendrovės valdybą išrinkti savo iškeltus žmones. Įprastai akcininkas turi turėti 50% + 1 akciją, kad vadintųsi stambiu, tačiau nesant daugiau stambių akcininkų kontrolinis akcininkų paketas gali būti ir mažesnis.
  • Minoritarinis akcininkas – turintis pasyvias teises: teisė gauti įvairią informaciją apie bendrovę.
  • Smulkus akcininkas – akcininkas, kuris dėl labai mažo turimų akcijų kiekio savo balsavimų praktiškai negali įtakoti kokius nors sprendimus, jis turi teisė dalyvauti akcininkų susirinkime, gauti dividendus.