Akredityvas

Atsiskaitymo dokumentas, pagal kurį bankui pavedama sumokėti (pervesti į kitą banką) tam tikrą sumą fiziniam ar juridiniam asmeniui su išlyga, kad jis įvykdys akredityviniame rašte nurodytas sąlygas.

Taip pat tai ir kredito įstaigos išduodamas vardinis vertybinis popierius.