Aktyvas

Turtinių teisių (turto), priklausančių fiziniam ar juridiniam asmeniui, visuma.

Taip pat vartotinas terminas aktyvai – visi įmonės ištekliai, naudojami įmonės ūkinėje veikloje, iš kurios tikimasi naudingumo:

  • Nuomojamas turtas
  • Prekės, neturinčios paklausos rinkoje
  • Nusipirktas iš kitos firmos prekių ženklas yra pripažįstamas aktyvu (Firmos prestižas (Goodwill angl.) iki firmos pardavimo momento nėra įmonės aktyvai, nebent būtų galima įvertinti rinkos vertę).

susiję terminai:

Įmonė

Ištekliai

Prekė

Turtas