Alga

Griežtai nustatytas mėnesinis darbo užmokestis, nepriklausantis nuo mėnesio trukmės. Mokamas dažniausiai tarnautojams, vadovams ir specialistams.

Alga dažniausiai nepriklauso nuo atliekamų valandų skaičiaus ir yra susieta su atliekamomis pareigomis.