Antimonopoliniai įstatymai

Įstatymai, kuriais kontroliuojama monopolinė galia ir monopolinė veikla.

Jais draudžiami įmonių veiksmai, kurie lemia monopolinės rinkos struktūros susidarymą. Tai gali būti susitarimai tarp įmonių, jų susiliejimai, pagrindinės prekių dalies rinkoje gamybos koncentravimas.

Esant natūraliai monopolijai, draudžiama monopolinė veikla, t. y. monopolinių kainų nustatymas, gamybos apimties mažinimas.