Apgynimas (apsaugojimas) nuo mokesčio

Įstatymų, reglamentuojančių mokesčius, nuostatos, įgalinančios kai kuriuos mokesčio mokėtojus imtis priemonių sumažinti arba visiškai eliminuoti tam tikrą mokestį, pvz., JAV įsigyjami neapmokestinami vertybiniai popieriai, kryptingai naudojamasi visomis galimomis mokesčių lengvatomis ir pan.

susiję terminai:

Mokesčiai