Apyvartiniai aktyvai

Piniginės lėšos ir kiti aktyvai, kurie paverčiami piniginėmis lėšomis, parduodami arba sunaudojami per vienerius metus ar įprastinį gamybos ciklą, bet ne ilgesnį kaip vieneri metai.

Apyvartinius aktyvus sudaro grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje, lengvai realizuojami vertybiniai popieriai, debitorinis įsiskolinimas, atsargos, nebaigta gamyba ir kt.