Asmeninės pajamos

Bendrosios individualių asmenų pajamos:

  • Darbo užmokestis ir jam prilygintos išmokos
  • Gautos transferinės valstybės išmokos
  • Pajamos iš verslo
  • Iš individualios savarankiškos veiklos
  • Gauti dividendai
  • Palūkanos
  • Nuomos pajamos
  • Kapitalo prieaugio pajamos
  • Ir kt