Atlyginimas (uždarbis)

Apmokėjimas už atliktą darbą, paslaugas, patarnavimus. Atlyginimas paprastai priklauso nuo darbo valandų skaičiaus.

Atlyginama įvairiai: pinigais, suteikiant lengvatas, premijas ar įteikiant vertybinius popierius.