Balansinė vertė

Materialiojo ir nematerialiojo turto vertė, t. y. kaina, kuria balanse įvertinamas materialusis ir nematerialusis turtas.