Barteris

Prekių ir paslaugų mainų sistema nenaudojant pinigų kaip tarpininko.

Tai prekyba paremta natūraliais mainais. Prekės įvertinamos pagal pasaulines arba sutartines kainas siekiant laiduoti mainų ekvivalentiškumą.

Barteriniai mainai paprastai vyksta tarp dviejų arba daugelio šalių. Pagrindinė šių mainų priežastis yra problemos, susijusios su valiuta:

  • Konvertuojamos valiutos trūkumas
  • Jos nepastovumas
  • Prastas valiutos likvidumas