Bendrasis nacionalinis produktas (BNP)

Bendra paslaugų ir gatavų prekių, kurias šalis pagamina ir pateikia per metus, piniginė išraiška, pridedant grynąsias pajamas iš užsienio.

Paprastai BNP apskaičiuojamas trimis būdais:

  1. Sumuojant visų šalies gyventojų pajamas, uždirbtas už ūkinėje veikloje panaudotus veiksnius, ir netiesioginius verslo mokesčius bei pagrindinio kapitalo metinę amortizaciją;
  2. Skaičiuojant visumines išlaidas, kurias sudaro asmeninio vartojimo išlaidos, bendrosios privataus sektoriaus investicijos, vyriausybės pirkiniai ir grynasis eksportas;
  3. Nustatant tam tikru laikotarpiu visose ūkinės veiklos šakose sukurtos pridėtinės vertės sumą.