Bendrasis vidinis produktas (BVP)

Visų paslaugų ir prekių, pagamintų šalyje per tam tikrą laiką naudojant gamybos veiksnius neatsižvelgiant į tai, kurios šalies piliečiams tie veiksniai priklauso, piniginė išraiška.

Bendrąjį šalies produktą galima apskaičiuoti trimis būdais:

  1. Sumuojant vertes, kurias sukuria kiekviena ūkio šaka, pagamindama metinę produkciją (produkcijos apimties metodas);
  2. Sumuojant pajamas, gaunamas už tam tikrą metinę produkciją;
  3. Sumuojant metines išlaidas, reikalingas pagaminti prekėms ir teikti paslaugoms (išlaidų metodas).