Bendroji sutartis dėl tarifų ir prekybos

Tarptautinė institucija, įkurta 1947 m. skatinanti tarptautinę prekybą per suderintą prekybos liberalizavimo programą.

Svarbiausias BSTP darbas - derybos dėl daugiašalių tarifų sumažinimo ir kvotų bei kitų netarifinių prekybos kliūčių panaikinimas.