Birža

Vieta, kurioje sudaromi finansiniai, prekybiniai ir kiti sandėriai. Tai akcijų, vertybinių popierių bei kitų gamybinių išteklių pirkimo ir pardavimo vieta.

Biržoje kontroliuojami vertybiniai popieriai yra dalis biržoje įregistruotų vertybinių popierių, kurių pirkimą-pardavimą kontroliuoja tik biržos brokeriai.

Biržos verteiva yra vertybinių popierių biržos specialistas, rizikuojantis savu kapitalu.