Biudžetinė politika

Biudžetinę politiką sudaro valstybės realizuojamos priemonės, kuriomis siekiama per biudžeto išlaidų ir pajamų santykį reguliuoti makroekonominius procesus