Čekis

Nustatytos formos dokumentas, pagal kurį bankas turi išduoti pinigus iš einamosios asmens sąskaitos, ir kvitas, patvirtinantis, kad klientas juos gavo.

Taip pat dokumentas, išduodamas parduotuvėje, kuriame užrašomas pirktų prekių kiekis, kaina ir bendra pirkimo suma ir pridėtinės vertės mokesčio suma.