Centralizuotas planavimas

Centralizuotas išteklių skirstymas siekiant įgyvendinti numatytus uždavinius. Jis plačiai taikomas centralizuotos ekonomikos šalyse.