Dalinio rezervo principas

Šiuolaikinės bankų sistemos principas, pagal kurį faktiškai komerciniame banke esantis grynųjų pajamų kiekis sudaro tik nedidelę visų banko indėlių dalį.

Privalomas dalinis rezervas nustatomas įstatymu ir paprastai laikomas centriniame banke kaip atitinkamo komercinio banko depozitas. Įvairių rūšių depozitams nustatomas skirtingas privalomasis rezervas.

susiję terminai:

Banko rezervai

Depozitas

Sąskaita