Darbdavys

Asmuo, įstaiga, firma, bendrovė ar organizacija, kuri samdo darbo jėgą prekėms gaminti ar paslaugoms teikti.

Viena iš darbo sutarties šalių, kuri kitai šaliai, t. y. darbuotojui, už jo darbą, tam tikrų pareigų vykdymą įsipareigoja mokėti darbo užmokestį ir garantuoja darbo sąlygas, numatytas įvairiuose norminiuose aktuose.