Darbo intensyvumas

Darbo kiekis, atliktas per tam tikrą laikotarpį. Matuojama fizinių ir protinių pastangų bei sugebėjimų visuma norint pagaminti produktą arba teikti paslaugą. Darbo įtampa, darbo jėgos (fizinių, protinių pastangų) eikvojimo laipsnis per laiko vienetą (darbo valandą, dieną).

Darbo intensyvumas glaudžiai susijęs su darbo humanizavimu – darbo turinio intelektualizavimu ir optimalių darbo sąlygų žmonių darbinės veiklos procese sudarymu.

susiję terminai:

Darbas

Darbuotojas