Darbo našumas (produktyvumas)

Konkretaus darbo produktyvumas. Darbo našumas matuojamas ekonominių gėrybių, sukurtų per laiko vienetą, kiekiu arba darbo laiku produkto vienetui pagaminti.

Darbo našumo lygis yra svarbiausias visuomenės ekonominės pažangos rodiklis. Darbo našumas tiesiogiai priklauso nuo:

  1. Valdymo, darbo ir gamybos organizavimo lygio.
  2. Gamybos technikos ir technologijos lygio
  3. Darbuotojų kvalifikacijos.
  4. Darbo sąlygų
  5. Darbo kolektyvo santykių problemų sprendimo.