Darbo pajamos

Pajamos, gaunamos iš tam tikros darbinės veiklos, užmokestis darbuotojams už atliktą darbą.

Ne darbo pajamos yra įplaukos, gaunamas už gamtos išteklius, už kapitalą, renta, dividendai ir palūkanos. Ekonomine prasme skirtumas tarp darbo ir ne darbo pajamų yra santykinis, nes visus gamybos veiksnius galima laikyti teikiančiais pajamas.

Ne darbo pajamų (palūkanų, dividendų) šaltiniu dažniausiai yra investicijos – anksčiau sukauptų darbo pajamų rezultatas.