Darbo rinka

Darbo jėgos pardavimo ir pirkimo ekonominių santykių sistema, kurioje formuojasi darbo pasiūla ir paklausa bei jo kaina – darbo užmokestis

Taip darbo rinka apibūdinama kaip rinkos ekonomikos sudedamoji dalis. Svarbiausieji darbo rinkos elementai yra šie:

  • Darbo pasiūla ir paklausa
  • Darbo rinkos konjunktūra
  • Darbo jėgos kaina
  • Konkurencija
  • Infrastruktūra.

Darbo rinkos sąvoka vartojama plačiąja ir siaurąja prasme, atsižvelgiant į tai, kas laikoma darbo rinkos subjektu. Darbo rinkos kaip ir kitų rinkų subjektai yra pirkėjas ir pardavėjas. Tačiau darbo rinkoje jie turi specifinį socialinį statusą. Jie santykiauja kaip darbdavys (darbo jėgos pirkėjas) ir darbuotojas (specifinės prekės – darbo jėgos arba savo sugebėjimo dirbti pardavėjas).

Darbo rinkos subjektai plačiąja prasme – tai darbdaviai, samdomieji darbuotojai ir bedarbiai.

Darbo rinkos subjektai siaurąja prasme – darbdaviai ir potencialūs darbuotojai, siekiantys sudaryti darbo sutartis.