Darbo rinkos konjunktūra

Tai darbo jėgos pasiūlos ir paklausos santykis darbo rinkoje.

Ji priklauso nuo daugelio ekonominių, socialinių ir politinių veiksnių. Ji gali būti perteklinė arba deficitinė, daugiau ar mažiau subalansuota ir išreikšti nevienodą atskirų socialinių grupių padėtį darbo rinkoje (struktūrinė konjunktūra). Darbo pasiūlos ir paklausos pusiausvyra darbo rinkoje ištikrųjų retai pasiekiama.

Darbo rinkos konjunktūrą apibūdina tokie rodikliai:

  • Nedarbo lygis
  • Konkurencijos norma ir laipsnis
  • Įdarbinimo lygis ir norma
  • Vidutinė nedarbo trukmė
  • Bedarbių sudėtis pagal socialines-demografines ir profesines-kvalifikacines charakteristikas

Darbo rinkos papildymo koeficientas – per tam tikrą laikotarpį užregistruotų ieškančių darbo piliečių skaičiaus santykis su asmenų, nutraukusių per tą patį laikotarpį darbo paieškas, skaičiumi. Jis parodo darbo jėgos pasiūlos darbo rinkoje padidėjimą arba sumažėjimą per tam tikrą laikotarpį. Jei koeficiento reikšmė didesnė už 1, tai reiškia, kad naujai užregistruotų nedirbančiųjų skaičius buvo didesnis už per tą patį laikotarpį nutraukusių darbo paieškas asmenų skaičių ir atvirkščiai.

Šį rodiklį patogu išreikšti procentais. Šiuo atveju jis parodo, kiek šimtui piliečių nutraukusių darbo paieškas, tenka naujai užregistruotų nedirbančiųjų.