Darbo sutartis

Darbuotojo ir darbdavio įdarbinimo juridinis įforminimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikrą darbą (atitinkantį jo profesiją ir kvalifikaciją) arba eiti tam tikras pareigas, laikydamasis nustatytos vidaus darbo tvarkos, o darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui darbo užmokestį ir garantuoja darbo sąlygas, numatytas darbo įstatymuose, kolektyvinėje sutartyje, kituose teisės aktuose ar šalių susitarimu.

Nutraukus darbo sutartį ir atleidus darbuotoją iš darbo dėl priežasčių, nepriklausančių nuo darbuotojo elgesio ir darbo kokybės, sumokama kompensacija.