Darbo užmokestis

Darbo įvertinimas pinigais, kurį sudaro pareiginė alga, priemokos, priedai ir premijos.

Skiriamos šios darbo užmokesčio formos:

  • Alternatyvusis - didžiausias užmokestis, kurį gautų individas, pasirinkęs geriausią (alternatyvųjį) darbą.
  • Laikinis - darbo užmokesčio organizavimo forma, kai užmokestis mokamas, atsižvelgiant į dirbtą laiką ir darbuotojo pareigas.
  • Nominalusis - piniginis darbo užmokestis.
  • Realusis - prekių ir paslaugų kiekis, kurį galima įsigyti už nominalų darbo užmokestį.
  • Ribinis - visų darbuotojų bendro darbo užmokesčio pasikeitimas, susijęs su papildomo darbuotojo priėmimu į darbą.
  • Vienetinis - darbo užmokesčio organizavimo forma, kai užmokestis priklauso nuo pagamintų produktų ar suteiktų paslaugų kiekio ir kokybės.