Darbo vieta

Darbo proceso technologinė-organizacinė funkcija, kuriai atlikti reikia tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbuotojo ir atitinkamų darbo priemonių.

Įvertinant darbo vietą atsižvelgiama į jos profesinę kvalifikacinę charakteristiką, nusakančią profesinius-kvalifikacinius darbuotojo reikalavimus.