Debitorinis įsiskolinimas

Juridinių ar fizinių asmenų įsiskolinimas, kuris atsiranda dėl materialiųjų vertybių pateikimo ir kitų sandorių su šiais juridiniais ar fiziniais asmenimis sąlygų pažeidimo iš jų pusės (dėl finansinės ir atsiskaitymų (mokėjimų) drausmės bei teisėtumo pažeidimų), todėl laikomas nenormaliu.