Dinaminis efektyvumas

Inovacijų orientavimas siekiant geriausio rezultato.

Įmonės, įdiegusios naują technologiją, sumažina gamybos kaštus ir likus ankstesnėms kainoms, gauna ekonominį pelną. Esant tokioms galimybėms visi gamintojai skatinami diegti naujas technologijas ir taip didinti visuomeninį efektyvumą.