Dualistinė ekonomika

Ekonomika, kurioje našaus kapitalo panaudojimo ir pažangios technologijos sritis egzistuoja kartu su našaus darbo jėgos panaudojimo ir netobulos technologijos sritimis.

Tai tokia ekonomika, kurios pagrindinė problema, kaip pasiekti ekonomikos augimą, teikiant pirmenybę pažangioms technologijoms ir paskirstant išteklius tolygiai visose srityse. Ši koncepcija yra naudojama daugiausia besivystančiose šalyse.