Ekonometrika

Statistinių metodų taikymas ekonomikos problemoms kiekybiškai apibūdinti ir spręsti.

susiję terminai:

Ekonomika

Ekonomikos modelis