Ekonomikos augimas

Gamybos didėjimo tendencija per ilgą laikotarpį. Tai gamybinių pajėgumų padidėjimas, kurį lemia technologijos patobulinimas, naudojamų išteklių kiekybinis bei kokybinis padidėjimas.

Ekonomikos augimą skatinanti politika lemia didesnį prekių vartojimą ateityje.

Norint įvertinti ekonomikos augimo politiką, būtina palyginti prekių gamybos padidėjimą ateityje su dabartinio prekių vartojimo sumažėjimu. Taip mąstant spartesnis augimas ne visada yra geresnis, ypač būsimoms kartoms.

Ekonominio augimo lygį parodo vienam gyventojui tenkančio nacionalinio produkto kiekis.