Ekonomikos modelis

Tai supaprastinta realaus proceso ar reiškinio bei pagrindinių jo bruožų samprata.

Naudojamas siekiant geriau parodyti funkcinius ekonominių reiškinių ir procesų tarpusavio ryšius. Dažniausiai jis išreiškiamas įvairiausiomis lygybėmis.