Ekonomikos objektinė struktūra

Struktūra, kuri formuojama pagal ekonomikos objektus (ūkines gėrybes).

Šiuo požiūriu būdingiausia šakinė ekonomikos struktūra (pramonė, žemės ūkis, statyba ir kitos šakos). Šiuolaikiniame ūkyje ši struktūra tampa vis mažiau aktuali, nes ekonomikoje vis daugiau įsigali tarpšakiniai ūkiniai vienetai.

Sustiprėjus ūkio valdymui, aktualu išskirti tokią objektinę ekonomikos struktūrą: ekonominiai duomenys – pinigai ir vertybiniai popieriai – realus turtas.