Ekonomikos subjektinė struktūra

Struktūra, kuri formuojama pagal subjektus, t. y. savininkus, ekonominių sprendimų priėmėjus.

Išskiriama tolygių ūkio vienetų struktūra (“atomistinė”), kai ūkinių vienetų labai daug ir jų ekonominė galia maždaug vienoda. Vėliau, atsiradus didelėms firmoms, susiformavo netolygių ir netgi hierarchinių ūkio vienetų struktūra, kuriai būdinga palyginti nedaugelio stambių firmų vyravimas daugelyje ūkio šakų.