Ekonominė gėrybė

Gėrybė, kurios gamyba yra ribota, palyginti su bendra paklausa.

Ekonominė gėrybė dažniausiai normuojama siekiant pasiekti optimalaus gamybos rezultato.

Rinkos ūkyje ekonominės gėrybės normuojamos nustatant kainas. Kadangi jų gamyba ribota, tai būtina paskirstyti įvairiose gamybos sferose naudojamus išteklius, kurie taip pat yra ekonominės gėrybės (nes riboti).

Gamybos ištekliai taip pat paskirstomi naudojant kainų sistemą. Ribotumas gali būti sumažintas tik atsisakius vartoti.