Ekonominė intervencija

Kurios nors šalies įsikišimas į kitos šalies ekonominį gyvenimą, naudojant prievartą arba šalies vidaus valstybės veiksmai prekių ar pinigų rinkoje, siekiant pakeisti prekių kainą ar valiutos kursą.