Ekonominės gerovės matas

Išsami ekonominės gerovės išraiška, matuojama nacionalinio produkto apimtimi, tenkančia vienam gyventojui, bei atsižvelgiama į laisvalaikį, gamtos taršą ir kitus gerovę veikiančius nepiniginius veiksnius.