Ekonominės kategorijos

Sąvokos, nusakančios ekonominių santykių esmę, bendrus ūkinio reiškinio ar proceso bruožus, pasireiškiančius tam tikromis sąlygomis.

Jos glaudžiai susijusios su ekonominiais dėsniais, išreiškiančiais būtinus, esminius, pastovius, pasikartojančius santykius tarp reiškinių.

susiję terminai:

Ekonomika

Ekonomikos modelis