Ekonominis potencialas

Bendra šalies ūkio galimybė gaminti tam tikrą bendrojo nacionalinio produkto kiekį, priklausantį nuo mokslo ir technikos laimėjimų, gamybinių jėgų išvystymo lygio, negamybinės sferos ir t. t.

Ekonominis potencialas formuoja būtinas sąlygas eksporto potencialui sudaryti.