Ekonominis subjektas

Tai žmogus, žmonių grupė ar institucija, priimantys ekonominius sprendimus ir atstovaujantys turto savininko interesams.

Jis gali būti individualus, grupinis ir bendras (valstybinis). Šiuolaikiniame ūkyje vyrauja grupiniai ekonominiai subjektai.