Ekonominis žmogus

Tobulai racionalaus ir ekonominiu interesu besivadovaujančio žmogaus idealizuotas įvaizdis.

Jeigu šis žmogus yra verslininkas – siekia tik pelno didinimo, jeigu vartotojas – tik maksimalios naudos.