Embargas

Valstybės institucijų sprendimas uždrausti kai kurių prekių (vertybių) išvežimą iš šalies ar įvežimą į šalį arba visiškas prekybos su tam tikra šalimi uždraudimas, kaip papildoma vyriausybės politikos priemonė.