Faktinės kainos

Tų metų kainos. Pasirinktų kurių nors metų prekių kainas vadiname metų kainomis. Pastarosios kainos, naudojamos ir kitų metų BNP apskaičiuoti, yra sugretinamos kainos.

Apskaičiuojant baigtinių prekių ir paslaugų apimtį faktinėmis kainomis, nustatomas nominalus BNP, apskaičiuojant sugretinamosiomis kainomis – realusis BNP.