Faktoringas

Finansavimo sistema, kuri paprastai naudojama užsienio prekyboje, kai prekių tiekėjas perleidžia faktoringo kompanijai trumpalaikius įsipareigojimus pagal prekių teikimo sandorius, o iš jos gaudamas didžiąją sumos dalį bei likusios dalies visiško sumokėjimo garantiją.

Faktoringas taip pat banko įsigyta (nupirkta iš kliento) teisė išreikalauti klientui priklausančias skolas be teisės pateikti tam tikrais atvejais kuriuos nors reikalavimus klientui, tačiau bankas gauna už tai komisinį atlyginimą, priklausantį nuo perimtų skolų dydžio.