Filipso kreivė

Anglų ekonomisto A. Filipso sudaryta kreivė, apibūdinanti nedarbo lygio ir infliacijos sąveiką, t. y. priklausomybę tarp nedarbo lygio ir infliacijos pokyčių.

Infliacija šioje kreivėje (jos vertikalioje ašyje) gali būti išreikšta nominalaus darbo užmokesčio kilimo tempais. Ši kreivė rodo, kad kuo mažesnis nedarbo lygis, tuo didesni infliacijos tempai, ir atvirkščiai.

Remiantis šiandieniniais tyrimais, galima teigti, kad Filipso kreivė galioja tik trumpais laikotarpiais. ilgiems laikotarpiams ši kreivė yra vertikali (t. y. ekonomikoje yra tik natūralus nedarbo lygis).

Pagal Filipso kreivę galima nustatyti kiekybinę nacionalinio produkto dinamikos ir darbo užmokesčio kitimo priklausomybę.