Finansinė išperkamoji nuoma

Išperkamosios nuomos rūšis, kai nuomos objektas įsigyjamas arba specialiai pagaminamas nuomininko pageidavimu ir išnuomojamas ilgam laikotarpiui (10-15 metų), dažniausiai numatant visišką šio objekto nusidėvėjimą.

Nuomininko įmokos nustatytu nuomos laikotarpiu padengia išperkamosios nuomos bendrovės išlaidas, susijusias su turto įsigijimu, taip pat padengia palūkanas už naudojimąsi tuo turtu, nusidėvėjimo atskaitymų sumą.

Be to, čia įeina premijos už riziką, atlyginimai už suteiktas paslaugas, mokesčiai, išperkamosios nuomos bendrovės pelno dalis.

Pagal sutartis, numatančias dalinį nusidėvėjimą, pasibaigus sutarties galiojimui, nuomininkas atsako tik už nepadengtą nusidėvėjimą (likutinę vertę), be to, jis gali nusipirkti nuomos objektą.