Finansinės investicinės veiklos pajamos

Įmonės (juridinio asmens), t. y. mokesčio mokėtojo, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį (finansinius metus) pajamos, prie kurių priskiriama:

 • gauti akcijų dividendai
 • pajininkai bei steigėjų gauta pelno dalis
 • depozitų palūkanos
 • obligacijų palūkanos
 • kredito operacijų palūkanos
 • pajamos iš finansinio tarpininkavimo
 • užsienio valiutos pardavimo pajamos
 • turimos užsienio valiutos kurso kilimo teigiama įtaka
 • kitų bendrovių akcijų ir kitų vertybinių popierių pardavimo pajamos
 • užsienio valiutų konversijos teigiama įtaka
 • kitos finansinės veiklos pajamos